Tjänster vi utför

Revision

 • Revision av aktiebolag med inriktning mot små- och medelstora ägarledda företag.

Rådgivning

 • Redovisningsfrågor
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Koncernredovisning
 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget
 • Lönsamhetsanalyser
 • Skatter för företag
 • Skatter för fysiska personer
 • Omstruktureringar
 • Generationsskiften
 • Aktiebolagsrättsliga området
 • Obeståndsfrågor

 

Accountant calculating
Business people calculating revenue